Câu đố

Tải xuống miễn phí các ứng dụng Android xếp hình hay nhất

Đây là bộ sưu tập các trò chơi Puzzle hay nhất dành cho Android (apk và mod) của chúng tôi, bạn có thể tự do tải xuống tại trang web của chúng tôi! Thưởng thức danh sách các trò chơi Puzzle được cập nhật cho Android cho Điện thoại thông minh hoặc Máy tính bảng Android của bạn!

Harry Potter: Puzzles & Spells MOD APK

(Phiếu 151)
APK của Harry Potter: Puzzles & Spells MOD - 4.1 ra khỏi 5 dựa trên 151 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Có (chỉ trực tuyến)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 24227 thời gian
Cập nhật vào Thứ Sáu, 12 Tháng 07 2024 19: 01

Matchington Mansion: Match-3 Home Decor Adventure MOD APK

(Phiếu 434)
APK của Matchington Mansion: Match-3 Home Decor Adventure MOD - 4.3 ra khỏi 5 dựa trên 434 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Lắp đặt Harder (APK + DATA)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 49003 thời gian
Cập nhật vào Thứ Sáu, 12 Tháng 07 2024 17: 48

Crash Fever MOD APK

(Phiếu 0)

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Có (chỉ trực tuyến)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 13063 thời gian
Cập nhật vào Thứ Năm, 11 Tháng Bảy 2024 10: 21

Toon Blast MOD APK

(Phiếu 586)
APK của Toon Blast MOD - 4.6 ra khỏi 5 dựa trên 586 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Có (chỉ trực tuyến)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 78912 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 12: 47

The Wizard of Oz Magic Match 3 MOD APK

(Phiếu 9)
APK của Wizard of Oz Magic Match 3 MOD - 4.2 ra khỏi 5 dựa trên 9 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 19536 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 10: 47

Royal Match MOD APK

(Phiếu 64)
APK Royal Match MOD - 4.0 ra khỏi 5 dựa trên 64 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Có (chỉ trực tuyến)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 14207 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 11: 05

LostVille: Find Hidden Objects MOD APK

(1 Vote)
LostVille: Tìm đối tượng ẩn MOD APK - 4.0 ra khỏi 5 dựa trên 1 bỏ phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 83 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 10: 59

Watermelon Merge Game MOD APK

(Phiếu 0)

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 113 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 10: 58

Hollywood Crush MOD APK

(Phiếu 3)
APK Hollywood Crush MOD - 4.0 ra khỏi 5 dựa trên 3 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 281 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 09: 21

Star Merge: Merge Match Puzzle MOD APK

(Phiếu 14)
Star Merge: Hợp nhất trận đấu giải đố APK APK - 4.1 ra khỏi 5 dựa trên 14 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 3445 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 17: 22

Delicious B&B: Match 3 game & Interactive story MOD APK

(Phiếu 4)
APK trò chơi Delicious B & B: Match 3 & Câu chuyện tương tác MOD APK - 4.0 ra khỏi 5 dựa trên 4 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Có (chỉ trực tuyến)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 7148 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 17: 08

Hidden Objects: Search & Find MOD APK

(Phiếu 42)
Đối tượng ẩn: Tìm kiếm MOD APK - 3.2 ra khỏi 5 dựa trên 42 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 664 thời gian
tags:
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 11: 24

Toy Blast MOD APK

(Phiếu 249)
APK Toy Blast MOD - 4.6 ra khỏi 5 dựa trên 249 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 49610 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 11: 41

Marble Match Classic MOD APK

(Phiếu 9)
APK MOD trận đấu đá cẩm thạch cổ điển - 3.9 ra khỏi 5 dựa trên 9 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 3717 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 18: 51

Mundus: Impossible Universe MOD APK

(Phiếu 17)
APK Mundus: Impossible Universe MOD - 4.4 ra khỏi 5 dựa trên 17 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 16423 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 16: 22

Clockmaker - Match 3 Mystery Game MOD APK

(Phiếu 149)
Clockmaker - APK trò chơi bí ẩn Match 3 - 4.0 ra khỏi 5 dựa trên 149 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 17807 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 16: 01

Cradle of Empires: 3 in a Row MOD APK

(Phiếu 6)
Cái nôi của đế chế: APK 3 liên tiếp MOD - 4.0 ra khỏi 5 dựa trên 6 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 2129 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 17: 35

Candy Crush Jelly Saga MOD APK

(Phiếu 117)
APK Candy Crush Jelly Saga MOD - 4.5 ra khỏi 5 dựa trên 117 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 38323 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 23: 07

Farm Jam: Animal Parking Game MOD APK

(Phiếu 6)
Farm Jam: Trò chơi đỗ xe động vật MOD APK - 4.0 ra khỏi 5 dựa trên 6 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 2253 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 09: 23

Merge Cats: Magic games MOD APK

(Phiếu 9)
Hợp nhất mèo: Trò chơi ma thuật MOD APK - 4.0 ra khỏi 5 dựa trên 9 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 1293 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 09: 13

Merge HomeTown: Merge Games MOD APK

(Phiếu 2)
Hợp nhất HomeTown: Hợp nhất trò chơi MOD APK - 3.0 ra khỏi 5 dựa trên 2 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 2869 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 15: 58

Home Design Dreams - Design My Dream House Games MOD APK

(Phiếu 19)
Home Design Dreams - Thiết kế trò chơi Ngôi nhà mơ ước của tôi MOD APK - 4.5 ra khỏi 5 dựa trên 19 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Có (chỉ trực tuyến)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 8190 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 17: 30

Merge Magic! MOD APK

(Phiếu 50)
Hợp nhất ma thuật! APK MOD - 4.5 ra khỏi 5 dựa trên 50 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 17002 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 16: 58

Tropicmania: Match 3 and Gems MOD APK

(Phiếu 10)
Tropicmania: Match 3 và Gems MOD APK - 3.9 ra khỏi 5 dựa trên 10 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Có (chỉ trực tuyến)
Thể loại ứng dụng: Câu đố
Đã tải xuống 6443 thời gian
Cập nhật vào thứ Tư, 10 Tháng 7 2024 09: 39

Nhận thông tin cập nhật qua thư

Đăng ký để nhận thông báo về các bản phát hành và cập nhật mới nhất của chúng tôi!