Việc sử dụng nội dung của Sbenny.com và các quyền của nó

Mô tả nội dung

Nội dung chính có sẵn tại sbenny.com bao gồm từ trò chơi đến ứng dụng, chủ yếu dành cho Hệ điều hành Android, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Nguồn và cho phép bản quyền

Sbenny.com hợp tác với các nhà phát triển từ khắp nơi trên thế giới nhằm mục đích tăng lượng khán giả hoặc phạm vi tiếp cận bằng cách cho phép chúng tôi xuất bản trò chơi hoặc ứng dụng của họ. Chúng tôi nhận được thư hàng ngày từ nhiều nhà phát triển yêu cầu chúng tôi quảng cáo trò chơi hoặc ứng dụng của họ, thường là để đổi lấy một khoản phí. Chúng tôi luôn từ chối và từ chối vì chúng tôi không yêu cầu nhà phát triển bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi yêu cầu các nhà phát triển điền và ký vào một tài liệu pháp lý (Cho phép bản quyền) mà chúng tôi lưu trữ trên trang web của mình và có thể truy cập bất cứ lúc nào khi cần (như này), về cơ bản là sự ủy quyền nhận được từ nhà phát triển - hoặc bất kỳ người nào khác được ủy quyền hành động thay mặt họ - để cho phép chúng tôi xuất bản bài viết đầy đủ về ứng dụng/trò chơi của họ. Điều này có nghĩa là, chúng tôi được phép xuất bản nội dung bạn tìm thấy tại Sbenny.com.

Thông báo về khiếu nại vi phạm bản quyền (DMCA)

Bất chấp những gì đã viết ở trên, đôi khi chúng tôi có thể phải gỡ bỏ một số nội dung của mình. Điều này chủ yếu là do kết quả của ba sự kiện:

Hãy yên tâm rằng chính sách của sbenny.com là làm việc với chủ sở hữu bản quyền để bảo vệ tài sản trí tuệ của họ và đảm bảo rằng nội dung trái phép không được phân phối qua sbenny.com. Nếu bạn cho rằng tác phẩm có bản quyền của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền và có thể truy cập được thông qua dịch vụ, bạn có thể gửi thông báo tới sbenny.com và cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:

Bạn thừa nhận rằng nếu bạn không tuân thủ tất cả các yêu cầu của phần này, thông báo của bạn (thông báo DMCA) có thể không hợp lệ.

Nếu chủ sở hữu bản quyền xuyên tạc khiếu nại của mình liên quan đến tài liệu vi phạm, thì chủ sở hữu bản quyền sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc xóa tài liệu không đúng cách.

Sbenny.com sẽ thông báo cho nhà xuất bản hoặc người dùng các chính sách của mình về vi phạm bản quyền và hậu quả của hoạt động vi phạm nhiều lần.

Theo luật bản quyền hiện hành, sbenny.com đã áp dụng chính sách chấm dứt, trong các trường hợp thích hợp, nhà xuất bản và người dùng được coi là người vi phạm lặp lại. Sbenny.com cũng có toàn quyền hạn chế quyền truy cập vào dịch vụ và / hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ nhà xuất bản hoặc người dùng nào vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của người khác, cho dù có vi phạm hay không.

Vui lòng chuyển tiếp mọi thông báo Vi phạm Bản quyền đến trang này: https://forum.sbenny.com/form/notice-of-copyright-infringement.24/select. Đội ngũ chuyên gia sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.