Chào mừng đến với Sbenny.com! Mục tiêu của chúng tôi? Cải thiện các trò chơi và ứng dụng Android để bạn có thể tận hưởng chúng nhiều hơn nữa! Tìm các trò chơi và ứng dụng mới nhất cho điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng Android của bạn bên dưới! Việc cài đặt rất dễ dàng và đơn giản, nhưng nếu bạn cần trợ giúp, hãy tham gia Diễn đàn của chúng tôi và gặp gỡ cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi sẽ rất vui khi có bạn đồng hành cùng chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn!

Andro 12 Darkmorphism KWGT MOD APK

(Phiếu 0)

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Cá nhân
Đã tải xuống 3379 thời gian
tags:
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 16: 51

Andro 12 KWGT APK

(1 Vote)
APK của Andro 12 KWGT - 4.0 ra khỏi 5 dựa trên 1 bỏ phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Cá nhân
Đã tải xuống 5862 thời gian
tags:
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 16: 48

Orbit KWGT MOD APK

(1 Vote)
APK của Orbit KWGT MOD - 3.0 ra khỏi 5 dựa trên 1 bỏ phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Cá nhân
Đã tải xuống 3868 thời gian
tags:
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 16: 45

Cool Kwgt APK

(Phiếu 0)

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Cá nhân
Đã tải xuống 5303 thời gian
tags:
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 16: 43

Web Video Cast | Browser to TV (Chromecast/DLNA/+) MOD APK

(Phiếu 239)
Truyền video trên web | Trình duyệt lên TV (Chromecast / DLNA / +) MOD APK - 4.1 ra khỏi 5 dựa trên 239 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Máy nghe nhạc & Biên tập Video
Đã tải xuống 15000 thời gian
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 16: 37

Truecaller: Caller ID, SMS spam blocking & Dialer MOD APK

(Phiếu 27)
Truecaller: ID người gọi, chặn tin nhắn rác SMS & Trình quay số MOD APK - 4.3 ra khỏi 5 dựa trên 27 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Giao tiếp
Đã tải xuống 19040 thời gian
tags:
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 16: 30

Habitify: Daily Habit Tracker MOD APK

(Phiếu 6)
Thói quen: APK MOD theo dõi thói quen hàng ngày - 4.0 ra khỏi 5 dựa trên 6 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Hiệu suất
Đã tải xuống 179 thời gian
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 16: 19

Omnia Music Player - MP3 Player, APE Player (Beta) MOD APK

(Phiếu 12)
Omnia Music Player - Máy nghe nhạc MP3, Máy nghe nhạc APE (Beta) MOD APK - 4.2 ra khỏi 5 dựa trên 12 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Âm nhạc và âm thanh
Đã tải xuống 16139 thời gian
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 16: 05

AccuWeather: Weather Radar MOD APK

(Phiếu 16)
APK của AccuWeather: Weather Radar MOD - 4.1 ra khỏi 5 dựa trên 16 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Thời tiết
Đã tải xuống 8437 thời gian
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 16: 03

Fing - Network Tools MOD APK

(Phiếu 4)
Fing - Công cụ mạng MOD APK - 4.0 ra khỏi 5 dựa trên 4 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: CÔNG CỤ
Đã tải xuống 3965 thời gian
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 16: 00

ADV Screen Recorder MOD APK

(Phiếu 57)
APK MOD ghi màn hình ADV - 4.9 ra khỏi 5 dựa trên 57 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: CÔNG CỤ
Đã tải xuống 310 thời gian
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 12: 45

9GAG MOD APK

(Phiếu 179)
APK 9GAG MOD - 4.0 ra khỏi 5 dựa trên 179 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Giải trí
Đã tải xuống 18275 thời gian
tags:
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 12: 29

Pixly Material You - Icon Pack MOD APK

(Phiếu 0)

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Cá nhân
Đã tải xuống 5315 thời gian
tags:
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 12: 27

GeM Kwgt MOD APK

(Phiếu 3)
APK GeM Kwgt MOD - 4.0 ra khỏi 5 dựa trên 3 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Cá nhân
Đã tải xuống 2987 thời gian
tags:
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 12: 20

Adaptive 14 Kwgt MOD APK

(Phiếu 5)
APK MOD 14 Kwgt thích ứng - 3.6 ra khỏi 5 dựa trên 5 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Cá nhân
Đã tải xuống 4395 thời gian
tags:
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 12: 10

Jurassic World™ Alive MOD APK

(Phiếu 491)
APK của Jurassic World ™ Alive MOD - 4.5 ra khỏi 5 dựa trên 491 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Có (chỉ trực tuyến)
Thể loại ứng dụng: Mô phỏng
Đã tải xuống 55556 thời gian
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 20: 10

FictIf MOD APK

(Phiếu 95)
APK FictIf MOD - 4.4 ra khỏi 5 dựa trên 95 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: RPG
Đã tải xuống 18808 thời gian
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 19: 29

Card Crawl MOD APK

(Phiếu 13)
APK Card Crawl MOD APK - 4.5 ra khỏi 5 dựa trên 13 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Card Games
Đã tải xuống 21706 thời gian
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 18: 30

Kingdom Adventurers MOD APK

(Phiếu 58)
APK của Kingdom Adventurers MOD - 4.4 ra khỏi 5 dựa trên 58 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Có (chỉ trực tuyến)
Thể loại ứng dụng: Mô phỏng
Đã tải xuống 25578 thời gian
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 18: 20

88 Fortunes Slots Casino Games MOD APK

(Phiếu 452)
88 trò chơi sòng bài Fortunes Slots MOD APK - 4.3 ra khỏi 5 dựa trên 452 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Có (chỉ trực tuyến)
Thể loại ứng dụng: sòng bạc
Đã tải xuống 36911 thời gian
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 17: 12

Merge Plants: Zombie Defense MOD APK

(Phiếu 166)
Hợp nhất Plants: Zombie Defense MOD APK - 3.9 ra khỏi 5 dựa trên 166 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Giải trí
Đã tải xuống 13197 thời gian
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 16: 53

GPS Navigation & Maps Sygic MOD APK

(Phiếu 51)
Định hướng GPS & Bản đồ Sygic MOD APK - 4.0 ra khỏi 5 dựa trên 51 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Có (chỉ trực tuyến)
Thể loại ứng dụng: CÔNG CỤ
Đã tải xuống 40445 thời gian
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 16: 22

Cherry KWGT MOD APK

(Phiếu 6)
Anh đào KWGT MOD APK - 4.2 ra khỏi 5 dựa trên 6 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Cá nhân
Đã tải xuống 4726 thời gian
tags:
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 16: 09

IPTV Pro MOD APK

(Phiếu 19)
APK MOD của IPTV Pro - 4.2 ra khỏi 5 dựa trên 19 phiếu

Chi tiết Apk

 • Kiểu cài đặt Cài đặt đơn giản (chỉ APK)
 • Kết nối Internet Không có (có thể chơi offline)
Thể loại ứng dụng: Máy nghe nhạc & Biên tập Video
Đã tải xuống 22921 thời gian
Cập nhật vào Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024 16: 07

Nhận thông tin cập nhật qua thư

Đăng ký để nhận thông báo về các bản phát hành và cập nhật mới nhất của chúng tôi!